PROJECTE DE SOLIDARITAT Imprimeix
Solidaritat
Índex d'article
PROJECTE DE SOLIDARITAT
Objectius generals del projecte
ACTIVITATS
TEMPORITZACIÓ
ESTRATÈGIES DE TREBALL
Totes les pàgines

PROJECTE D’EDUCACIÓ DE LA SOLIDARITAT, DE SENSIBILITZACIÓ I DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT

PRESENTACIÓ

El nostre centre té una llarga història de solidaritat que se remunta al conflicte dels Grans Llacs (1996). Des de les hores hem fet activitats puntuals: exposicions, conferències, reflexions sobre els Drets Humans, rifes, berenars, dinars..., sempre amb la finalitat d'educar en el coneixement de la realitat Nord- Sud i recaptar uns diners destinats a cobrir necessitats d’emergència.

Poc temps després ens vàrem agermanar amb un projecte d’educació i desenvolupament anomenat Centre Cultural Batahola Norte.

Per circumstàncies vàrem conèixer el projecte. El germà d’una professora administrativa va passar un estiu col·laborant com a psicòleg. Hem presentat dos projectes al Fons Mallorquí de solidaritat i tot dos han estat estudiats i subvencionats.

Hem establert una comunicació fluïda amb la direcció i alumnes del centre que són persones adultes que es quedaren al marge de l’educació i que gràcies a aquesta iniciativa varen tenir la possibilitat de rebre beques per dur a terme els seus estudis generals o de promoció laboral.

Aquest centre promou una formació integral d'adults, principalment amb dones, recolzament dels estudis dels joves i nins que no tenen cap tipus d'ajuda en els estudis i/o dificultats per dur-los a terme. També potencia aspectes de la persona com són la dimensió artística i musical. Molts dels seus alumnes s’han convertit amb educadors una vegada que han finalitzat els seus estudis.

És a dir, Batahola Norte potencia també el valors de la solidaritat i gratuïtat entre ells mateixos i amb barriades encara més pobres que ells.

Fa ja anys que hem establert una dia de la setmana on en el temps d’esplai un grup d'alumnes es fan responsables de dur berenar per a què la resta del centre pugui participar comprant el que ells han fet de manera solidària.

Descarregar PDF_Logo-42

Els pares també s’han implicat en aquesta xarxa solidària fent que el nostre centre visqui la solidaritat fent festa.

Però és una feina que implica hores cada setmana per organitzar-la bé. Ja fa uns anys va deixar de ser una activitat organitzada per la professora de Religió i amb el suport dels seus alumnes per obrir-la a tot el centre des de les tutories i amb el recolzament del tot l’equip directiu que varen recolzar la iniciativa.

Des del 2007 varen ser convidats a formar part de la Xarxa de Centres Solidaris del Fons Mallorquí de Solidaritat.

Durant el curs 2007, la professora Matilde Gastalver va proposar al claustre fer un projecte de centre amb una estructura més estable i més orientada a una continuïtat i compromís amb la tasca educativa.

Més que mai és convenient un Projecte Solidari de Centre, donat que el punt nombre 9 del projecte de PEC diu: “Conscients que vivim dins un món globalitzat, som un centre compromès en la formació de l’alumnat en els valors de l’humanisme i la cooperació.

Volem educar als nostres alumnes amb una visió de globalitat fent-los conscients del món on vivim i on tots no tenen les mateixes oportunitats en tots els àmbits: educatiu, de sanitat, d’alimentació, d'habitatge... La realitat social nostra es manté en unes bases injustes on uns tenim més de tot mentre que altres no tenen dret ni a la vida.

Educar és més que donar continguts teòrics, i per això és necessari obrir als nostres alumnes a una realitat que ja es fa present gràcies a la pluralitat de realitats que ens ha obert la immigració. Altres cultures, altres situacions familiars, altres religions i altres realitats socials ens arriben any rera any al nostre centre. Cal entendre-la, conèixer el perquè molts han de fugir de la pobresa i venir a cercar una vida més digna.

Si educam en la veritat els nostres alumnes integraran sense menyspreu als que arriben i serà més ric per a tothom.Darrera actualització de dilluns, 10 de juny de 2013 09:43
 
Institut d'Educació Secundària