IES Son Pacs - Portal extern
CIRCULAR NÚM. 3: VENDA LLIBRES CURS PASSAT Imprimeix
Circulars de direcció 2014-15

pdfDescarregar

Els alumnes que el juny passat varen dur llibres de text al centre per vendre'ls, poden passar per consergeria els dematins per recollir els doblers.

Son Pacs, 29 d'octubre del 2014.

 
CIRCULAR NÚM. 2: FESTIUS I ATENCIÓ FAMÍLIES Imprimeix
Circulars de direcció 2014-15

pdfDescarregar

Tal i com aprovà el consell escolar de dia 21 d'octubre, el proper 3 de novembre és una de les festes elegides pel centre. L'altra festa serà el 2 de març. El calendari de l'agenda no té marcades les festes.

Aquesta setmana els alumnes d'ESO i primer de batxillerat vos duran l'informe d'avaluació inicial que és la primera impressió del professorat sobre el rendiment dels vostres fills.

Dimecres 5 de novembre hi haurà atenció a famílies entre les 13 h i les 14.30 h. Recordau que el professorat dedica aquests temps a visites de matèria i no de tutoria. Per visitar els tutors heu de consultar l'horari a la pàgina web.

Son Pacs, 29 d'octubre del 2014.

 
Suspensió TIL Imprimeix
Novetats 2014-15


Benvolgudes famílies,

Davant la situació d'incertesa generada els darrers dies en relació a l'aplicació del Decret Integrat de Llengües (TIL), com a Directora de l'IES Son Pacs, compliré amb les disposicions legals i les resolucions judicials.

Actualment el TIL està suspès pels tribunals, en espera que els responsables de la Conselleria d' Educació Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears enviïn instruccions precises i per escrit sobre com aplicar  el mandat del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB), continuarem treballant de forma que els perjudicis provocats als nostres alumnes i les seves famílies per aquesta situació siguin mínims.

Atentament,

Teresa Caimari Salaet.

 
RENOVACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR - Candidatures Imprimeix
Novetats 2014-15

pdfDescarregar versió completa

Annex II
         Palma, 15 d'octubre del 2014
         Benvolguts pares i mares d’alumnes:
     Aquest trimestre hem de celebrar eleccions per renovar parcialment el Consell   Escolar. Dels tres representants que els pares i mares teniu en aquest òrgan , un ho és per designació de l’APIMA, un altre ho és per pel període 2014-16, i el tercer, que és el que renovarem, pel període 2014-18.

         El Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diferents membres de la comunitat escolar: equip directiu, professorat, alumnat, pares i mares d’alumnes, personal d’administració i serveis, administració local, i organitzacions empresarials. El Consell Escolar és l’encarregat d’avaluar la
Programació General Anual, conèixer les candidatures a  la direcció i els     projectes presentats, participar en la selecció del director,informar sobre l'admissió d'alumnat, conèixer la resolució de conflictes disciplinaris, proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència del centre, promoure la conservació i renovació de les instal·lacions, analitzar i valorar el funcionament general del centre, l'evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes, elaborar propostes i informes per iniciativa pròpia o a petició de l'Administració competent, sobre el funcionament del Centre i la millora de la qualitat de la gestió. El Consell Escolar es reuneix al manco un pic cada trimestre, i sempre a principi i final de curs.

        Divendres 28 de novembre, els pares i mares haureu de venir a votar per triar el vostre representant. Està previst fer-vos arribar la documentació necessària per poder votar per correu.

       L’opinió i el punt de vista dels pares i mares és molt important i per això volem animar-vos a presentar la vostra candidatura. Al darrera d’aquest full vos adjuntam un imprès que podeu retornar-nos emplenat i signat, si hi estau interessats. Heu de presentar l’imprès a la Secretaria de l’Institut, personalment o per mitjà dels vostres fills, entre els dies 27 d'octubre i 4 de novembre abans de les 12h.. El calendari de tot el procés està penjat a la nostra web.

Cordialment,

PER LA JUNTA ELECTORAL,

La presidenta

M. Teresa Caimari Salaet

....

 
Renovació Consell Escolar Imprimeix
Novetats 2014-15

A TOTA LA COMUNITAT ESCOLAR

Durant el primer trimestre d’aquest curs hem de renovar una meitat del Consell Escolar i per això haurem d’elegir tres representants dels professorat, un representant dels pares i mares dels alumnes, dos representants dels alumnes, i un representant del personal d’administració i serveis. A més l’ajuntament de Palma, l’APIMA i l’organització empresarial o l’entitat laboral que la Conselleria d’Educació ens indiqui, hauran de designar també un representat.

L'Ordre de 21 d'octubre de 2002 (BOIB Núm. 129, 26/10/2002) regula la constitució d’una JUNTA ELECTORAL que haurà d’ordenar tot el procés d’eleccions i que haurà d’estar formada pel Director del Centre que la presidirà, un representant del professorat, un representant dels pares i mares, un representant de l’alumnat i un representat del personal d’administració i serveis.

Per tot això es fa saber que el proper divendres 3 d'octubre a les 10 hores, a la biblioteca de l’Institut i en acte públic s’escolliran per sorteig i es designaran les persones que hauran de formar l’esmentada Junta Electoral.

Palma, 30 de setembre de 2014

LA DIRECTORA

M. Teresa Caimari Salaet

pdfDescarregar

 
<< Inici < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Següent > Final >>

Pàgina 1 de 21

Serveis

moodle-logo-150
Google-Apps-150
gmail1_120

 

logo consulta jove

IBO_logo

trinity college registered-160

premis-distincions-1-vermell

APIMA

 

 Erasmus-plus-160px


premio_crearte2011

cinta-cat-1

Institut d'Educació Secundària